Bugüne kadar internette gezinirken birçok sitede tips&tricks kelimelerini yani bir konu ile ilgili ip uçları ve kolay yollarını gösteren yazılar gördüm ve dedim ki benim bloğumda neden yok.Bu yüzden bende Silverlight ile ilgili birkaç şey göstermeye karar verdim.Öncelikle media element ile başlayalım:)

Media Element

MediaElementAdı.Play();

MediaElementAdı.Pause();

MediaElementAdı.Stop();

StoryBoard

StoryBoardAdı.Begin();

StoryBoardAdı.Stop();

StoryBoard.Pause();

StoryBoard.Resume();

Animasyonun Tamamlanma Olayını Yakalama

Burada Goster isimli animasyon başlatılıyor ve bu animasyonun tamamlandığı event yakalanıyor.Goster animasyonu bittiğinde Sakla animasyonu başlatılıyor.

        void btnGit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

       {

           Goster.Begin();

           Goster.Completed += new EventHandler(Goster_Completed);

       }

       void Goster_Completed(object sender, EventArgs e)

       {

           Sakla.Begin();

       }

Başka Bir Web Sayfasına Link Verme

Öncelikle System.Windows.Browser namespace’ini  eklememiz gerekmektedir.Daha sonra yazılacak tek satır kod kalıyor:)

     HtmlPage.Window.Navigate(new Uri("http://www.akoken.com";),"__newWindow");

Kod İle Visual State Manager’da Tanımlı Bir Durumu Çağırma

Burada da VisualStateManager da tanımlı bir durumun kod ile nasıl çağrıldığını göstermek istiyorum.    

     VisualStateManager.GoToState(this, DurumAdı, true);

Teşekkürler.

About the Author