Bu yazım makaleden daha ziyade küçük bir ipucu diyebilirim.Diyelim ki bir resim yüklediniz.Geri dönüp kaynak dosya için orijinal dosya ismini nasıl alırsınız?Bunu Uri kullanarak yapmak mümkün.Ama ondan önce resmin Source özelliği BitmapImage e cast edilmelidir. Uri sınıfının resim dosyasının full pathini döndüren OriginalString adında bir özelliği vardır.

Örneğin:

public string GetImageSourceFile(Image img)

   

   BitmapImage bi = (BitmapImage) img.Source;

   Uri uri = bi.UriSource;

   return uri.OriginalString

}

 Teşekkürler.

About the Author