Bilgi toplumu, eğitim, iş hayatı, sosyal yaşam, cinsiyet eşitliği, yaşlılıkta bağımsız yaşayabilme, eğlence ve yaratcılık gibi yaşamın her alanına etki ediyor. Fakat hala Avrupa nüfusunun %30-40’ı çoğunlukla sosyo-ekonomik ayrışmalara sebep olan düşük gelir seviyesi, yetersiz eğitim, engelli olma, kültürel ve coğrafik izolasyon gibi sebeplerden dolayı bilgi toplumunun dışında kalma riski altında yaşıyor. eKatılım (eInclusion) ve ya başka bir deyişle sayısal katılım ekonomik ve sosyal ayrışmaları bertaraf etmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini mobilize etme olanağı sağlıyor. 

Telecentre-Europe, üyeleri arasındaki bilgi paylaşımını ve birbirinden öğrenmeyi teşvik ederek Avrupa’daki kamu internet erişim merkezlerinin (KIEM) etkisini arttırmak için çalışan bütünleştirici ve hareketli bir networktür. Avrupa’da 100 000’den fazla halka açık KIEM olduğu tahmin edilmektedir. Bu merkezlerde 250.000 kişinin istihdam edilmiştir ve bunun yanısıra 100.000’den fazla gönüllü hizmet bu merkezlerde vermektedir. Yine bu merkezlerin ortalama olarak bir yılda sadece Avrupa’da Bilgi ve İletişim Toplumundan yeterince faydalanamayan 25 milyon kişiye doğrudan hizmet verdiği tahmin edilmektedir.

Bilgi Toplumuna herkesin katılımını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten 100’den fazla KIEM yöneticisi, liderler ve paydaşlar İstanbul’da 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Telecenter Europe 2009 Zirvesinde bir araya geliyor. Bu zirvenin Nisan 2008’de Riga’da gerçekleştirilen Telecenter Liderler Forumunun devamı niteliğinde olup, çıktılarının geleceğe başarılı sonuçlar taşıması bekleniyor.

Avrupa’nın küresel ekonomik krizle mücadele ettiği şu dönemde, Telecentre-Europe ekonomik zorlukların aşılmasında ve bilgi toplumu ekonomisinin sunmuş olduğu fırsatlardan yararlanılmasında, sonuç odaklı yerel ve ulusal eKatılım programlarının nasıl faydalı olacağını göstermek istiyor. Zirve kapsamında katılımcılar günümüzün zorlu problemlerini beş başlık altında irdeleme fırsatı bulacaklar: İstihdam, Erişilebilirlik, Kapasite gelişimi, Vatandaşlık ve Sürdürülebilirlik.

Etkinlik Istanbul Greenpark Hotel-Merter’de gerçekleşecek.

Etkinlik programına buradan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

About the Author