Bugün WPF 4’ün yeniliklerinden biri olan caret ve selection renginin nasıl değiştirilebildiğinden bahsetmek istiyorum.WPF 4  ile bunları sağlamak için iki tane özellik gelmektedir.

·  SelectionBrush

·  CaretBrush

Bu özelliklerin kullanımını bir örnekte görelim

 <StackPanel Orientation="Horizontal">

  <TextBox SelectionBrush="Yellow" SelectionOpacity="0.5" Text="SelectionBrush Color Yellow" CaretBrush="Blue"/>

  <TextBox SelectionBrush="Red" SelectionOpacity="0.5" Text="SelectionBrush Color Red" CaretBrush="DarkMagenta"/>

</StackPanel>

 

Uygulamayı çalıştırıp yazılı metni seçtiğimizde aşağıdaki gibi bir görüntüyle karşılaşırız.

 

Örnekte iki property’nin de nasıl kullanıldığı gösterilmektedir.Bu iki property’lerin yanı sıra bir de SelectionOpacity isimli  bir property’miz bulunmaktadır.Bu da seçim renginin saydamlığını ayarlamak için kullanılmaktadır.(Varsayılan olarak değeri 0.6’dır).Bu propertyleri sadece selection ve caret a izin veren kontrollerde kullanılabilmektedir.

About the Author