Bazen uygulamalarımızda programatik olarak bir butonun tıklanma olayını çalıştırmamız gerekebilmektedir. Bugün WPF uygulamalarında bir butonun click olayının kod tafafında nasıl çalıştırılabileceğini göstermek istiyorum. Programatik olarak bunu yaparken Automation sınıflarından yararlanacağız.

İlk olarak gerekli sınıfları kullanabilmek aşağıdaki isim uzaylarını projemize eklememiz gerekmektedir:

using System.Windows.Automation.Peers;  
using System.Windows.Automation.Provider;  

Namespace’lerimizi ekledikten sonra da aşağıdaki gibi programatik olarak butonumuzun click olayını çağırabiliriz.

var bap = new ButtonAutomationPeer(btnTıkla);  
IInvokeProvider provider = (IInvokeProvider)bap.GetPattern(PatternInterface.Invoke);  
provider.Invoke();  

About the Author